Slide 1 Slide 2 Slide 3
computer monitor

Hvorfor vælge os? Stor indlevelsesevne og erfaring fra hele værdikæden er nøgleord - derfor kan NM bidrage positivt til din forretning og hjælpe med at gøre din hverdag lettere og mere overskuelig.

Nygaard Management Aps tilbyder

Ledelses support

NM tilbyder ledelsessupport i form af interim ledelse i kortere eller længere perioder, for eksempel i forbindelse med opsigelse, sygdom eller generationsskifte.
NM kan også indgå som sparingspartner til ledelsen i forbindelse med sammenlægning af virksomheder, forandringsprocesser eller som støtte til opstart af ny leder i virksomheden.

Projekt support

Et vellykket projektforløb er afhængig af overblik og skarp opfølgning. NM tilbyder hardcore projektledelse til dit projekt i hele forløbet fra tilbud til aflevering indenfor såvel udviklingsprojekter som for leveranceprojekter.
MN kan også indgå som sparings- eller træningspartner for virksomhedens egne projektledere i en kortere eller længere perioder.


Forretningsudvikling

For såvel nye som eksisterende virksomheder er det afgørende for forretningens udvikling at der er fokus på virksomhedens strategi og målsætning. NM kan bidrage til opdatering eller etablering af disse samt sikre at disse afspejles i virksomhedens interne forretningsprocesser med det formål at sikre fokus på den daglige drift og lønsomhed i virksomheden.